Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

E-learning a ustawa o dostępności cyfrowej

Wykorzystywane na Uniwersytecie Śląskim platformy wspomagające kształcenie zdalne dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że są one dostępne. Dostępność rozumiemy jako możliwość korzystania ze wszystkich treści i funkcjonalności przez osoby, które mogą mieć ograniczone możliwości korzystania z tych zasobów, np. osoby słabowidzące i niewidzące, osoby niesłyszące, osoby z niepełnosprawnością ruchową. Będziemy robić wszystko, aby każdy w Was mógł się swobodnie zapoznać z materiałami dydaktycznymi.  W razie jakichkolwiek problemów z dostępnością materiałów korzystajcie z dodatkowej pomocy prowadzących zajęcia i Centrum Obsługi Studentów, którzy mogą sprawić, że potrzebna literatura przedmiotu zostanie zdigitalizowana. Dostępność gwarantuje „Ustawa o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”, w naszym przekonaniu jej zapewnienie wynika przede wszystkim z odpowiedzialności społecznej i chęci zaspokojenia potrzeb wszystkich członków społeczności Uniwersytetu Śląskiego.

Obowiązująca ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848) nakłada liczne obowiązki na podmioty publiczne, w tym także na Uniwersytet Śląski. Regulacja jest konsekwencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Głównym celem ustawy jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób szczególnie nim zagrożonych poprzez ich ograniczenia funkcjonalne.

Działające na Uniwersytecie Śląskim platformy Moodle spełnią wiele koniecznych wymogów, a celem jej twórców jest osiągnięcie zgodności z WCAG 2.1 Level AA.

Niestety, ale sama platforma to nie wszystko. Treści w niej zamieszczane przez osoby tworzące kursy, muszą również być odpowiednio przygotowane. Najważniejsze zasady określające czym powinien cechować się dostępny materiał nauczania to:

 • Zasada 1 – Postrzegalność
  Przedstawiaj użytkownikom informacje i komponenty interfejsu w sposób dostrzegalny dla ich zmysłów.
 • Zasada 2 – Funkcjonalność
  Zapewnij, aby komponenty interfejsu użytkownika i nawigacja były możliwe do użycia.
 • Zasada 3 – Zrozumiałość
  Zadbaj o to, aby informacje i obsługa interfejsu były zrozumiałe.
 • Zasada 4 – Rzetelność
  Twórz treści solidnie, aby mogły być skutecznie interpretowane przez różne programy użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Szczegółowe informacje o poszczególnych zasadach można znaleźć na stronie: https://wcag.lepszyweb.pl/

Szczegółowa lista zaleceń jest obszerna, a Ministerstwo Cyfryzacji poleca Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0 wydany przez Fundację Widzialni: https://www.widzialni.org/download/podrecznik-dobrych-praktyk-wcag-2.0.pdf.

Ponadto informacje na temat obecnych zaleceń można znaleźć na podstronie „Dostępność strony internetowej” serwisu gov.pl: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nota-o-dostepnosci.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2020 - All Rights Reserved