Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Komunikat w sprawie obniżenia poziomu zabezpieczeń na uczelni od 30 marca 2022

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (szczegóły) od 30 marca 2022 r. obniżony zostanie poziom zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim. Obowiązujący będzie poziom 0 (oznaczony kolorem zielonym). Sposób funkcjonowania, zgodny z regulacjami dla tego statusu zabezpieczeń określono zarządzeniem Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r.

W uczelni będą obowiązywały podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powrót do tradycyjnych, kontaktowych form świadczenia pracy i kształcenia z określonymi niżej wyjątkami:

rekomendowany jest powrót do kształcenia kontaktowego podczas wszystkich zajęć. W wyjątkowych sytuacjach Dziekan może podjąć decyzję o kontynuacji realizacji konkretnych zajęć w formule zdalnej informując o tym właściwego prorektora.

Rekomendowane jest zachowanie podstawowych rygorów sanitarnych, w tym: dezynfekcji, utrzymywania dystansu oraz noszenia maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza w przypadku zaobserwowania u siebie symptomów mogących świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2.

Nieobecność w pracy lub na zajęciach z powodu zaobserwowania u siebie symptomów mogących świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2 będzie nadal usprawiedliwiana pod warunkiem poddania się testowi PCR w podmiocie leczniczym. W przypadku podejrzenia u siebie zakażenia SARS-CoV-2 rekomendowane jest poddanie się takiemu testowi.

Równocześnie, będziemy obserwować dalszy przebieg epidemii, szczególnie dynamikę zakażeń w naszej wspólnocie. W razie niepokojących sygnałów wyższy poziom bezpieczeństwa może zostać przywrócony.

prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved