Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Komunikat ws. organizacji kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2021/2022

pióro leżące na notatniku

Wytyczne dla uczelni

Z dniem 30 września weszły w życie wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii, określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie których ustalono zasady organizacji kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2021/2022. Priorytetem Uniwersytetu Śląskiego jest zapewnienie dostępu kształcenia i możliwości prowadzenia badań na jak najwyższym poziomie przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich członków wspólnoty akademickiej.

Zasady organizacji kształcenia w UŚ w roku akademickim 2021/2022:

Organizacja kształcenia

 • Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim co do zasady prowadzone są w trybie stacjonarnym.
 • Zakres zajęć realizowanych w formule zdalnej został ustalony przez kolegia wydziałów, wydziałowe komisje ds. kształcenia i studentów oraz rady dydaktyczne kierunków.
 • Na stronach internetowych wydziałów opublikowane zostały wytyczne wydziałowe dotyczące kształcenia w semestrze zimowym 2021/2022 oraz plany zajęć wskazujące sposób ich realizacji (zajęcia w trybie stacjonarnym, zdalnym albo hybrydowym).
 • Zajęcia w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (OOD) oraz specjalne ścieżki kształcenia (np. tutoring) mogą być prowadzone w trybie zdalnym.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2

 • Zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki jest obowiązkowe we wszystkich przestrzeniach wspólnych, w tym również w trakcie zajęć dydaktycznych.
 • Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są prowadzący zajęcia oraz studenci i doktoranci w trakcie wypowiedzi.
 • Zajęcia i spotkania w niewielkich grupach (do 5 osób) mogą odbywać się bez zakrywania ust i nosa pod warunkiem wyrażenia zgody wszystkich osób uczestniczących.
 • Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego oraz regularna dezynfekcja rąk, a wietrzenie sal i ich dezynfekowanie są koniecznym standardem.
 • Uniwersytet Śląski rekomenduje i gorąco zachęca wszystkich do szczepienia się oraz zapewnia szybki dostęp do szczepień dla wszystkich zainteresowanych członków wspólnoty akademickiej. W celu zapisania się na szczepienie należy skontaktować się z pracownikami uczelni na adres: szczepienie_koordynator@us.edu.pl

Prowadzenie zajęć w trybie zdalnym

 • O prowadzeniu zajęć dydaktycznych w całości lub w części w trybie zdalnym może zdecydować (zgodnie z zasadami określonymi przez dziekana wydziału):
  • dyrektor kierunku − w odniesieniu do zajęć na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich;
  • kierownik studiów doktoranckich – w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;
  • kierownik studiów podyplomowych w porozumieniu z kierownikiem Centrum Studiów Podyplomowych; 
  • koordynator specjalnych programów kształcenia np. tutoringu.
 • O prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym w szkołach doktorskich decydują dziekani szkół doktorskich.

Okresowe prowadzenie zajęć w trybie zdalnym

 • Zajęcia dydaktyczne, które z założenia miały odbywać się stacjonarnie, mogą przez określony czas być prowadzone zdalnie za zgodą odpowiednio dyrektora kierunku lub dziekana szkoły doktorskiej.
 • O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Egzaminy i zaliczenia

 • Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym.
 • W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.

Konsultacje i dyżury dydaktyczne

 • Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie w budynkach Uniwersytetu Śląskiego.
 • W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się zdalnie.

W Uniwersytecie Śląskim utrzymany jest pierwszy poziom zabezpieczeń (oznaczony kolorem żółtym). Sposób funkcjonowania, zgodny z regulacjami dla tego statusu zabezpieczeń został określony zarządzeniem Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r. W najbliższych dniach regulacje dla tego poziomu zostaną dostosowane do aktualnych wytycznych.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved