Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Prowadzenie zajęć zdalnych

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/2021 można znaleźć w zarządzeniu Rektora  nr 154 z dnia 18 września 2020 r.
 

Organizacja semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prowadzone będzie w formule kształcenia zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W formule zdalnej realizowane są także zajęcia ogólnouczelniane, lektoraty z języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.
 

Formy prowadzenia zajęć zdalnych:

 1. synchroniczna – zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym w kontakcie audio-wideo lub audio między Wami a prowadzącym zajęcia;
 2. asynchroniczna – czyli nauczyciele będą Wam udostępniać materiały na platformie do kształcenia na odległość.
   

Narzędzia do prowadzenia zajęć zdalnych:

Zajęcia zdalne są prowadzone z wykorzystaniem następujących narzędzi informatycznych:

 1. platforma Microsoft Office 365 (w tym Teams, Skype dla Firm);
 2. platforma Moodle.
   

Harmonogram zajęć

Zajęcia dydaktyczne w formule zdalnej odbywają się w terminach określonych w harmonogramie zajęć na danym kierunku studiów.
 

Organizacja praktyk zawodowych:

O sposobie realizacji studenckich praktyk zawodowych decyduje dziekan w porozumieniu z właściwymi dyrektorami kierunków studiów, w programach których przewidziano realizację praktyk zawodowych.

Rekomendacje w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych zostały określone w piśmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyny Tryndy, prof. UŚ.
 

Monitorowanie zajęć w formule zdalnej:

Monitorowaniu podlega:

 • sposób organizacji zajęć w formule zdalnej. Zaleca się weryfikowanie przede wszystkim stopnia obciążenia studentów realizacją zadań, skuteczności komunikacji ze studentami, a także adekwatności doboru sposobów weryfikacji efektów uczenia się;
 • sposób organizacji zajęć przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak i przez osoby, które prowadzą te zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych.
   

Indywidualny przydział zajęć:

Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w formule zdalnej zostaną rozliczone zgodnie z indywidualnym przydziałem zajęć dydaktycznych pod warunkiem zapewnienia studentom możliwości osiągnięcia efektów uczenia się.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved