Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Organizacja końcowych zaliczeń i egzaminów zdalnych

Zasady organizacji końcowych zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym

1. Czas trwania letniej sesji egzaminacyjnej ustalony został na okres 14.06.2021–30.06.2021, a sesji poprawkowej na 1.09.2021–25.09.2021 (zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021).

2. Egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane w trybie zdalnym z wykorzystaniem następujących narzędzi informatycznych:
1) platforma MS Teams;
2) platforma Moodle.

3. Formuła przeprowadzania egzaminów i zaliczeń powinna:

 • umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się;
 • nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla wszystkich przystępujących do egzaminu studentów;
 • minimalizować zagrożenie niesamodzielnego zdawania egzaminu.

4. Weryfikacja tożsamości studenta odbywa się z wykorzystaniem standardowego mechanizmu logowania do odpowiedniej usługi (login i hasło). Jeśli zachodzą wątpliwości co do tożsamości studenta, wykładowca może poprosić studenta o udostępnienie obrazu z kamery i okazanie indeksu lub innego dokumentu ze zdjęciem.

5. Egzaminy pisemne można przygotować w szczególności w następujących formach:

 • testów (quizów) z pytaniami zamkniętymi lub otwartymi;
 • zadań otwartych lub prac pisemnych przesyłanych w formie plików. W tym przypadku należy określić szczegółowo ich treść/zawartość oraz podać schemat nazwy (np. moduł_nr-indeksu) oraz format pliku i jego maksymalną wielkość.

6. Przygotowując zestaw pytań, w celu zminimalizowania zagrożenia niesamodzielnej odpowiedzi przez studenta, można zastosować:

 • utworzenie większej puli pytań i losowanie różnych zestawów;
 • mieszanie kolejności pytań w teście;
 • ustalenie maksymalnego czasu na wykonanie testu;
 • hasło podawane tuż przed rozpoczęciem egzaminu.

7. Zasady przeprowadzania egzaminu należy odpowiednio indywidualnie dostosować do potrzeb studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved