Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Komunikat prorektor ds. rozwoju kadry dot. organizacji konferencji, szkoleń i innych wydarzeń

pióro leżące na otwartym notesie

Szanowni Państwo,

z związku z obowiązującymi w uczelni procedurami dotyczącymi zaostrzonego rygoru sanitarnego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 odwołuje się wszelkie stacjonarne konferencje naukowe, szkolenia, imprezy oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na terenie oraz poza terenem uczelni, a także konferencje, szkolenia i inne wydarzenia organizowane na terenie uczelni lub poza terenem uczelni na zlecenie Uniwersytetu przez osoby trzecie, których organizację zaplanowano do 30.04.2021 r. 

Powyższe wydarzenia mogą być organizowane w Uniwersytecie wyłącznie w formie online.

Władze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach proszą, by Organizatorzy poinformowali uczestników o odwołaniu konferencji lub o zmianie formy uczestnictwa w wydarzeniach. Organizatorzy mogą podejmować działania organizacyjne związane z wydarzeniami naukowymi online.

W kwestii organizacji wydarzeń naukowych w formie kontaktowej po 30.04.2021 r. stosowny komunikat zostanie opublikowany w marcu 2021.

Jednocześnie informuję, że zmianie ulega termin składania wniosków o włączenie do uczelnianego planu konferencji. Wnioski należy złożyć do Działu Nauki w terminie do 30.04.2021.

Proszę również o bieżące monitorowanie sytuacji w związku z koronawirusem na stronie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod adresem: zdalny.us.edu.pl.

Z poważaniem
prof. dr hab. Ewa Jarosz
Prorektor ds. Rozwoju Kadry
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved