Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Komunikat rektora w sprawie bezpieczeństwa w Uniwersytecie Śląskim w związku z COVID-19

pióro

Szanowni Państwo,

w związku z wzrastającą liczba zakażeń w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego przypominam najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem uczelni w związku z COVID-19.

 

Spis treści:

 

Poziom zagrożenia na uczelni

W uczelni obecnie obowiązuje pierwszy poziom zabezpieczenia przeciw COVID-19 (tzw. poziom żółty). Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań znajdują się na stronie https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19.

Codziennie analizujemy dane o zakażeniach w naszej społeczności i nie wykluczamy wdrażania kolejnych środków bezpieczeństwa (w tym zmiany poziomu zagrożenia przyjętego w Uczelni oraz wynikających z niego ograniczeń w kształceniu kontaktowym).

Obecnie powinniśmy skupić się na przestrzeganiu oraz promowaniu elementarnych zasad bezpieczeństwa – zwłaszcza zasłaniania nosa i ust, regularnej dezynfekcji oraz utrzymywania dystansu, a także oczekiwaniu tego samego od wszystkich członków wspólnoty. Kluczowe jest budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, przede wszystkim poprzez promowanie szczepień.

Informacje z prac zespołu ds. COVID Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Uniwersytecki zespół ds. zarządzania kryzysowego w związku z epidemią COVID-19 monitoruje sytuację oraz pozostaje w stałym kontakcie z zespołem KRASP ds. COVID-19, w którym zrzeszone są wszystkie uczelnie publiczne. Na posiedzeniu regionalnych koordynatorów KRASP z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, które miało miejsce 17 listopada omawiano politykę uczelni w zakresie prowadzenia zajęć kontaktowych.

Analiza danych ogólnopolskich, wskazujących wyraźnie, że stan zaszczepienia w środowisku akademickim jest wyższy niż ogólny, uzasadnia utrzymanie dotychczasowych zasad prowadzenia zajęć kontaktowo – z częściowym przechodzeniem w tryb zdalny w razie chwilowej potrzeby wynikającej z zakażeń.

Obowiązek noszenia maseczek

W Uniwersytecie Śląskim obowiązuje nakaz noszenia maseczek we wszystkich przestrzeniach wspólnych, w tym sal w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, z zastrzeżeniem jedynie następujących wyjątków:

 • z obowiązku zakrywania ust i nosa może być zwolniona osoba prowadząca zajęcia, a także student lub studentka (doktorant lub doktorantka) w trakcie zabierania głosu,
 • bez zakrywania ust i nosa mogą odbywać się spotkania niewielkich grup (do 5 osób) pod warunkiem wyrażenia zgody wszystkich osób uczestniczących.

Prosimy o śmiałe zwracanie uwagi wszystkim członkom wspólnoty, którzy nie przestrzegają nakazu. Naszym podstawowym celem jest budowanie poczucia współodpowiedzialności za zdrowie całej wspólnoty.

Ankieta dot. szczepień dla studentek i studentów

Z inicjatywy zespołu koordynatorów ds. COVID-19 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wśród studentek i studentów naszej wspólnoty prowadzone jest anonimowe badanie ankietowe dotyczące poglądów w sprawie szczepień przeciw COVID-19. Ankieta ma charakter ogólnopolski, a jej treść została uzgodniona z Parlamentem Studentów RP oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki. Aby wziąć udział w badaniu należy zalogować się w USOS i wypełnić ankietę najpóźniej do 28 listopada. Gorąco zachęcamy do wyrażenia swojego zdania w tej ankiecie i wsparcia w ten sposób środowiska akademickiego w wypracowaniu optymalnych rozwiązań organizacyjnych, opartych o rzetelną wiedzę na temat postaw studentów i studentek także naszej uczelni.

Informacje o kampanii Parlamentu Studentów RP oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów pod hasłem Tydzień informacji o szczepionkach dostępne są pod adresem: https://us.edu.pl/student/komunikaty/tydzien-informacji-o-szczepionkach.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Zaktualizowano zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Są one różne dla poszczególnych grup (nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, studenci i doktoranci oraz mieszkańcy domów studenckich). Zachęcamy do zapoznania się z infografikami, które przedstawiają zasady postępowania obowiązujące w naszej uczelni: https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19.

Zasady określają, w jaki sposób należy postąpić w przypadku złego samopoczucia oraz zakażenia; komu należy to zgłosić oraz co dzieje się z osobami będącymi w bezpośrednim otoczeniu. Przyjęte wewnętrznie sposoby działania uwzględniają również sposób przekazywania danych do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz wskazują na to, kto podejmuje decyzje w zakresie świadczenia pracy.

Z informacji pozyskanych w minionych dniach od inspekcji sanitarnej wynika, że w przypadku kontaktu z osobą zakażoną zwolnione z kwarantanny są osoby zaszczepione.

Testy PCR

Od początku pandemii uczelnia współpracowała z podmiotami wykonującymi odpłatnie badania w kierunku SARS-CoV-2 i kierowała zagrożonych pracowników uczelni do właściwych podmiotów prywatnych. Obecnie jednak powszechność oraz bezpośredni dostęp do bezpłatnej możliwości wykonania testu zwiększyły się na tyle, że uczelnia nie widzi konieczności przedłużania dotychczasowych umów. W przypadku narażenia na zakażenie rekomendujemy wykonanie badań laboratoryjnych metodą „Real Time PCR” za pośrednictwem następującej ścieżki:

 1. Osoby podejrzewające u siebie zakażenie COVID-19 mogą zapisać się na test za pośrednictwem formularza: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa.
 2. Po wypełnieniu formularza kwalifikacyjnego będzie można umówić się na wymaz przez formularz internetowy lub rozmowę z konsultantem.
 3. Aby otrzymać zlecenie online, należy zalogować się przez profil zaufany i wypełnić kolejny formularz. Zlecenie zostanie wystawione automatycznie w ciągu godziny.
 4. Po wystawieniu zlecenia na test otrzymają Państwo SMS. Jeśli w Państwa okolicy będzie wolny termin, w wiadomości zostanie podana propozycja miejsca i godziny. Jeśli nie, w wiadomości zostanie wysłany link do systemu e-Kolejka, w którym można samodzielnie wybrać miejsce i termin wymazu. W przypadku otrzymania konkretnego terminu wymazu, należy przyjść punktualnie, żeby uniknąć czekania w kolejce.
 5. Po wystawieniu zlecenia na test w kierunku SARS-CoV-2 rozpoczyna się kwarantannę. Jeśli wynik testu będzie pozytywny, kwarantanna zmieni się w izolację domową. W tym przypadku należy skontaktować się ze swoim lekarzem POZ, który oceni stan zdrowia i ustali dalsze postępowanie. Jeśli wynik testu będzie negatywny, kwarantanna zostanie zakończona.

Szczegółowe informacje (infografiki) o tym, jakie kroki należy podjąć w uczelni w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Sars-CoV-2, znajdują się na stronie: https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19.

Trzecia dawka szczepień

2 listopada zniesiono granicę wiekową dla osób, które chcą przyjąć trzecią dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Obecnie mogą to zrobić wszystkie dorosłe osoby po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia.

W tym celu można skorzystać z systemu e-rejestracji dostępnej na stronie: pacjent.gov.pl.

Uczelnia również oferuje pomoc w procesie ustalenia terminu szczepienia. Pod adresem formularze.us.edu.pl/szczepienia_covid_3 została uruchomiona rejestracja dla uprawnionych osób. Osoby, które zarejestrują się przez formularz, mogą wybrać jeden z 3 punktów szczepień w Katowicach, Sosnowcu i Ustroniu, w których dostępna będzie szczepionka firmy Pfizer. Termin szczepienia III dawką należy uzgodnić osobiście z punktem szczepień. Dane kontaktowe poniżej:

 • Katowice: Centrum Medyczne Polmed, ul. Dąbrówki 10, tel. 601 484 547 dostępny w godz. od 9.00–13.00;
 • Sosnowiec: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, ul. Medyków 1, tel. 32 368 22 55;
 • Ustroń: Salus Centrum Medyczne, ul. Pod Skarpą 6, tel. 507 081 323, (szczepienia we wtorki i piątki).

Osoby, które nie posiadają numeru PESEL (obcokrajowcy) będą proszone o podanie przy rejestracji numeru paszportu lub zagranicznego dowodu osobistego. Osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przed przyjęciem trzeciej dawki muszą spełnić wymogi zawarte w komunikacie nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC). Szczegóły należy uzgodnić z punktem szczepień.

Nauczyciele akademiccy, którzy będą mieli wyznaczony termin szczepienia w czasie zajęć dydaktycznych, powinni poinformować o tym właściwego dyrektora kierunku i uzgodnić z nim inny termin lub formę realizacji zajęć. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy będą mieli wyznaczony termin szczepienia w czasie godzin pracy, mają możliwość usprawiedliwienia nieobecności w pracy poprzez złożenie wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia szczepienia. Wnioski, podpisane przez bezpośredniego przełożonego, należy składać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych wraz z listą obecności za dany miesiąc.

W razie pytań należy skontaktować się z koordynatorem ds. szczepień (e-mail: szczepienie_koordynator@us.edu.pl).

Organizacja wydarzeń i konferencji a COVID-19

Na pierwszym poziomie zabezpieczeń przeciw COVID-19, który obecnie funkcjonuje w Uniwersytecie dopuszcza się organizację wydarzeń akademickich oraz konferencji przy zachowaniu dostępnych środków bezpieczeństwa. Organizator wydarzenia bądź konferencji powinien skonsultować z przewodniczącym zespołu kryzysowego ds. COVID-19 (pod adresem: prorektorrw@us.edu.pl) szczegółowe warunki organizacji oraz przedstawić tzw. scenariusz zabezpieczeń. Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w przypadku wydarzeń akademickich konieczne jest powołanie tzw. koordynatora ds. zdrowotnych dla wydarzenia.

Drodzy Państwo, kolejna fala epidemii – mimo osłony w postaci szczepionki – jest poważnym wyzwaniem dla naszego życia i pracy zawodowej. Tym bardziej, że jesteśmy zmęczeni trwającym niemal dwa lata zagrożeniem. Proszę w związku z tym o skorzystanie z uzupełniającej dawki, promowanie szczepień oraz wypełnianie zaleceń dotyczących zasłanianie ust i nosa.

Mam nadzieję, że w nowym semestrze spotkamy się w uniwersytecie, gdzie wszystkie zajęcia odbywają się bezpiecznie, twarzą w twarz.

 

Ryszard Koziołek

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved