Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Zasady organizacji zaliczeń i egzaminów zdalnych w roku akademickim 2020/2021

Dłonie mężczyzny, który w lewej trzyma ołówek i wpisuje nim odpowiedzi na karcie egzaminacyjnej.

Zasady organizacji zaliczeń i egzaminów zdalnych w roku akademickim 2020/2021

1. Termin rozpoczęcia zimowej sesji egzaminacyjnej ustalony został w zarządzeniu w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

2. Egzaminy i zaliczenia są przeprowadzane w trybie zdalnym z wykorzystaniem następujących narzędzi informatycznych:
1) platforma – Microsoft Office 365 (w tym Teams, Skype dla Firm);
2) platforma – Moodle.

3. Formuła przeprowadzania egzaminów i zaliczeń powinna:
• umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się;
• nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla wszystkich przystępujących do egzaminu studentów;
• minimalizować zagrożenie niesamodzielnego zdawania egzaminu.

4. Weryfikacja tożsamości studenta odbywa się:
• na platformach – z wykorzystaniem standardowego mechanizmu logowania do odpowiedniej usługi (login i hasło) lub
• poprzez udostępnienie obrazu z kamery (okazanie indeksu lub innego dokumentu ze zdjęciem – jeśli zachodzą wątpliwości co do tożsamości studenta).

5. Egzaminy pisemne można przygotować w szczególności w następujących formach:
• testów (quizów) z pytaniami zamkniętymi lub otwartymi;
• zadań otwartych lub prac pisemnych przesyłanych w formie plików. W tym przypadku należy określić szczegółowo ich treść/zawartość oraz podać schemat nazwy (np. moduł_nr-indeksu) oraz format pliku i jego maksymalną wielkość.

6. Przygotowując zestaw pytań w celu zminimalizowania zagrożenia niesamodzielnej odpowiedzi na nie przez studenta, można zastosować:
• utworzenie większej puli pytań i losowanie różnych zestawów;
• mieszanie kolejności pytań w teście;
• ustalenie maksymalnego czasu na wykonanie testu;
• hasło podawane tuż przed rozpoczęciem egzaminu.

7. Zasady przeprowadzania egzaminu należy odpowiednio indywidualnie dostosować do potrzeb studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8. Dane kontaktowe osób udzielających wsparcia technicznego i sprzętowego znajdują się na stronie TUTAJ.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2020 - All Rights Reserved