Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Komunikat rektora UŚ ws. organizacji kształcenia

napis info

Szanowni Państwo, Pracownicy Akademiccy, Studenci i Studentki, Doktoranci i Doktorantki Uniwersytetu Śląskiego,

z uwagą śledzimy informacje o przebiegu obecnej fali epidemii. Szczególnie starannie analizujemy stan zakażeń w społeczności naszej uczelni, jak również wsłuchujemy się w Państwa głosy na temat organizacji kształcenia, która aktualnie na Uniwersytecie Śląskim ma charakter mieszany (na wielu kierunkach dwa dni realizowane są w formie stacjonarnej, pozostałe w formie zdalnej). Jesteśmy w stałym kontakcie z rektorami uczelni w województwie śląskim i w całej Polsce, dzieląc się doświadczeniami i planując wspólne działania zaradcze. W przekonaniu zespołu Koordynatorów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w którego posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, ogólna sytuacja pandemiczna w uczelniach nadal nie uzasadnia systemowego zawieszenia kształcenia kontaktowego.

Chciałbym Państwa zapewnić, że szczególnemu namysłowi poddaliśmy kilkanaście wiadomości mailowych, które skierowali do nas przedstawiciele studentów oraz Samorząd Studencki UŚ. Z pełną odpowiedzialnością, odnosząc się do powtarzanych postulatów, sugestii i uwag zawartych w treści tej korespondencji, informujemy, że:

  • z analizy wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego wynika, że ponad 80% respondentów jest zaszczepionych;
  • dostępne dane nie wskazują, aby osoby zaszczepione narażone były w środowisku akademickim na wyższy poziom ryzyka niż w jakiejkolwiek innej sferze życia. Nawet w tych krajach europejskich, w których wprowadzane są o wiele dalej idące obostrzenia w wielu dziedzinach gospodarki i życia społecznego, uczelnie nadal prowadzą zajęcia w sposób kontaktowy lub hybrydowy, z zachowaniem surowych rygorów sanitarnych;
  • namawiając nieustannie społeczność do szczepień i wymagając spełniania podstawowych zasad bezpiecznego przebywania w budynkach uczelni, czynimy to z tych samych powodów, z jakich część z Państwa wyraża swoje zaniepokojenie stanem epidemiologicznym – troski o zdrowie nas wszystkich i naszych bliskich;
  • dotychczasowe decyzje o formie kształcenia na Uniwersytecie Śląskim poprzedzone były dokładnymi analizami zagrożenia epidemicznego oraz rozważeniem wielu racji, wyrażających troskę o dobro całej naszej wspólnoty;
  • uznajemy, że rezygnacja z kształcenia kontaktowego powinna stanowić środek ostateczny, spośród tych, którymi dysponujemy w uczelni dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia naszej wspólnoty w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Informuję Państwa, że w Uniwersytecie Śląskim utrzymujemy dotychczasową formę organizacji kształcenia, zachęcając do szczepień wszystkich, którzy dotąd tego nie zrobili.

Bądźcie Państwo pewni, że nie lekceważymy Waszego niepokoju, a decyzje podejmujemy po wielu analizach i rozmowach.

Pozostańcie w zdrowiu
Ryszard Koziołek

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved