Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Komunikat do pracowników NNA oraz bezpośrednich przełożonych jednostek Uniwersytetu

rektorat UŚ

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach obserwujemy wzrost liczby osób przebywających na kwarantannie oraz w izolacji w związku z COVID-19. Ponadto dostrzegamy powszechny problem związany z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi na kwarantannie, a także częste objawy sezonowych chorób, co może stanowić utrudnienie w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek administracji.

Grudzień co roku charakteryzuje się spiętrzeniem prac administracyjnych, a tym samym szczególną koniecznością zachowania ciągłości naszej pracy oraz umożliwienia jej wykonywania stosownie do sytuacji pandemicznej.

W celu zwiększenia elastyczności realizowania obowiązków od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostają nowe możliwości realizowania pracy administracyjnej, która w tym okresie jest kluczowa.

Możliwości świadczenia pracy zdalnej od 1 grudnia 2021 r.

 • Od 1 grudnia 2021 r. możliwe jest świadczenie pracy zdalnej w proporcji 2/3 tygodniowo (2 dni świadczenia pracy w formie zdalnej/3 dni świadczenia pracy w Uczelni).
 • W każdym przypadku świadczenie pracy zdalnej jest możliwe, o ile pozwala na to rodzaj i  sposób wykonywanej pracy.
 • Decyzję o zleceniu pracy zdalnej oraz organizacji pracy w podległej jednostce podejmuje bezpośredni przełożony pracownika.
 • Obowiązują stosowane dotychczas formularze oraz zasady dokumentowania wykonywania pracy zdalnej, dostępne na stronie https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/druki.
 • Wprowadza się możliwość łącznego wykorzystania dni przewidzianych na świadczenie pracy zdalnej (maksymalnie 8 dni w miesiącu) w określonych sytuacjach:
 1. dla pracowników na których nałożono kwarantannę – do uzyskania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 i do odwołania kwarantanny z tego tytułu (pod warunkiem, że przełożony widzi konieczność realizacji pracy);
 2. dla pracowników, których osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym odbywają izolację lub kwarantannę;
 3. w innych uzasadnionych przez przełożonego przypadkach wynikających przede wszystkim z potrzeb pracodawcy m.in. ze względu na wagę realizowanych zadań, ich kluczowe znaczenie dla Uczelni, obowiązek dochowania terminów lub konieczność zapewnienia ciągłości procesów istotnych dla funkcjonowania Uczelni.
 • Przypominamy, że pracownicy odbywający pełną kwarantannę oraz przebywający w izolacji otrzymują świadczenia chorobowe, a świadczenie przez nich pracy może odbywać się w uzasadnionych przypadkach. Świadczenie pracy zdalnej w takiej formie jest możliwe na wniosek bezpośredniego przełożonego i wymaga zgody Kanclerza bądź Prorektora, któremu podlega dana jednostka organizacyjna. W przypadku pracowników badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych wymagana jest zgoda Dziekana.

Wykorzystanie zaległych urlopów a świadczenie pracy zdalnej

 • W przypadku pracowników dysponujących zaległym urlopem wypoczynkowym przełożony może odmówić skierowania na pracę zdalną i umożliwić ją po wykorzystaniu zaległego urlopu, w zależności od sposobu organizacji pracy w jednostce oraz ilości priorytetowych obowiązków. Zgodnie z Ustawą (art. 15gc Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; dalej: ustawa o COVID-19) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych. Urlop może być udzielony w wymiarze do 30 dni, w terminie wskazanym przez pracodawcę. W obecnym przypadku od stycznia 2022 r. bezpośredni przełożony ma prawo bez zgody pracownika udzielić urlopu za 2021 r.

Zachęcamy również do wykorzystywania urlopów bieżących i przypominamy, że urlop wypoczynkowy zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy powinien być udzielony pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo.

Pozostańcie w zdrowiu
Ryszard Koziołek

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved